Πώς γίνεται ο έλεγχος για νέα έκδοση

Ανά τακτά χρονικά διαστήματα παρέχουμε ανανεώσεις στην εφαρμογή σχεδίασης IconNet Designer.

Το πρόγραμμα ελέγχει σε τακτά χρονικά διαστήματα αν υπάρχει νέα έκδοση, και ζητά επιβεβαίωση ώστε να προχωρήσει αυτόματα στην ανανέωσή του. Μπορείτε άφοβα να τρέχετε πάντα την τελευταία έκδοση. Φυσικά, τυχών εργασίες που έχετε αποθηκεύσει διατηρούνται μετά την επανεκκίνηση.

Μπορείτε και χειροκίνητα να κάνετε έλεγχο για νέες εκδόσεις από το μενού Βοήθεια.

 

Πρόσθετες οδηγίες για MacOS

Αν έχετε Mac, μετά τη λήψη του αρχείου εγκατάστασης, μπορείτε να μετακινήσετε την εφαρμογή με drag & drop στον φάκελο Applications ώστε να τρέχει όπως όλες οι εφαρμογές από το Launchpad. Επιλέξτε Replace ώστε να αντικατασταθεί η παλιά έκδοση.

Την πρώτη φορά που θα προχωρήσετε στην εκτέλεση του προγράμματος κάντε το ως εξής:

1) Πατήστε τον φάκελο Applications και βρείτε το εικονίδιο με το IconNet Designer. Πατήστε το Control πλήκτρο και κλικ στο πρόγραμμα. Από το μενού που θα εμφανιστεί πατήστε Open.

 

2) Θα εμφανιστεί παράθυρο επιβεβαίωσης. Τώρα μπορείτε να το τρέξετε με το “Open”.
How to Open Applications From Unidentified Developers in Mac OS X Mountain Lion

 

Τα παραπάνω βήματα χρειάζονται μόνο την πρώτη φορά που θα τρέξετε το πρόγραμμα ή όταν μεταβληθεί η έκδοσή του. Αν δεν το κάνετε αυτό θα δείτε το εξής μήνυμα:

Αν δείτε το παραπάνω, τότε τρέξτε το όπως στο βήμα (1) παραπάνω.

Δείτε και τα υπόλοιπα στην κατηγορία Help