Γρήγορη εκκίνηση με το IconNet Designer

Όταν εγκαταστήσετε τη δωρεάν εφαρμογή μας, στη συνέχεια θα δείτε το επισυναπτόμενο εικονίδιο στην οθόνη του υπολογιστή σας. Πατήστε διπλό κλικ για να «τρέξει» η εφαρμογή και να ανοίξει το πρόγραμμα σχεδιασμού. Αν για κάποιο λόγο δεν δείτε το εικονίδιο στην επιφάνεια εργασίας, αναζητήστε το στα προγράμματα του υπολογιστή σας.

Εκκίνηση δημιουργίας άλμπουμ

Επιλέξτε στην αριστερή στήλη “Photo Paper Album” και μετά πατήστε το κουμπί “Create New” για να ξεκινήσετε την διαδικασία σχεδιασμού του άλμπουμ σας.

Στο επόμενο βήμα θα επιλέξετε τη διάσταση του άλμπουμ.

Επιλογές εξωφύλλων – σώματος – βιβλιοδεσίας

Βήμα 1 – Επιλογή διάστασης άλμπουμ

Πατήστε στο σημείο υπόδειξης “Δημιουργία νέου” για να ανοίξει το πρώτο βήμα σχεδίασης του άλμπουμ, το οποίο σας ζητάει να επιλέξετε το σχήμα του άλμπουμ, που επιθυμείτε.

Επιλέξτε “Τετράγωνο” αν θέλετε το άλμπουμ σας να είναι τετράγωνης αναλογίας, “Οριζόντιο” για οριζόντια αναλογία και “Κάθετο” για κάθετη αναλογία. Παρακάτω θα δείτε αναλυτικά όλες τις διαστάσεις που προκύπτουν απ’ την κάθε μια αντίστοιχα.

Υπάρχουν 3 βασικές αναλογίες άλμπουμ και η καθεμιά προσφέρει τις παρακάτω διαστάσεις:

  • Τετράγωνη (1:1) : Υποστηρίζονται τα εξής μεγέθη: 25 x 25 • 30 x 30 • 35 x 35 • 40 x 40 cm.
  • Οριζόντια (4:3) : Υποστηρίζονται τα εξής μεγέθη: 20 x 15 • 26,7 x 20 • 30 x 22,5 • 32 x 24 • 36 x 27 • 40 x 30 cm.
  • Κάθετη (3:4) : Υποστηρίζονται τα εξής μεγέθη: 15 x 20 • 20 x 26,7 • 22,5 x 30 • 24 x 32 • 27 x 36 • 30 x 40 cm.

Αν έχετε σκοπό να ετοιμάσετε ένα πακέτο από άλμπουμ με το ίδιο δημιουργικό (π.χ. 1 μεγάλο + 3 μικρά), τότε κανόνας είναι και τα μικρά και τα μεγάλα να ανήκουν στην ίδια αναλογία. Στην περίπτωση αυτή, χρειάζεται μόνο μια φορά να γίνει το δημιουργικό.

Βήμα 2

Προχωρήστε στο αμέσως επόμενο βήμα, στο οποίο επιλέγετε εάν θέλετε λευκό η μαύρο φόντο.

Βήμα 3

Στο σημείο αυτό πρέπει να προσθέσετε όλες τις φωτογραφίες που θέλετε να εμπεριέχονται στο άλμπουμ πατώντας κλικ στην “Επιλογή φωτογραφιών” και “ΟΚ” για να γίνει φόρτωση των φωτογραφιών σας. Στη συνέχεια κάνετε κλικ στην λέξη “Επόμενο” κάτω δεξιά στο πλαίσιο διαλόγου για να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα.

Βήμα 4

Στο βήμα 4 γίνεται προεπισκόπηση των φωτογραφιών του άλμπουμ. Στην επιλογή αυτή έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε την σειρά των φωτογραφιών. Σημειώστε πως η πρώτη φωτογραφία μπαίνει πάντα στο εξώφυλλο. Μπορείτε στα επόμενα βήματα να αλλάξετε αυτή την φωτογραφία με κάποια άλλη της επιλογής σας. Κάνετε κλικ στην λέξη “Επόμενο” για να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα.

Βήμα 5

Στο βήμα 5 μπορείτε να συμπληρώσετε τίτλους ή ημερομηνίες ή λογότυπα στο εξώφυλλο. Εάν θέλετε να επανέλθετε σε προηγούμενα βήματα, μπορείτε να πατήστε “Πίσω”, αλλιώς πατήστε επόμενο για να συνεχίσετε.

Βήμα 6

Σε αυτό το σημείο μπορείτε να κάνετε προεπισκόπηση του άλμπουμ.

Βήμα 7

Στο βήμα 7 προχωρήστε πατώντας τέλος για να δείτε όλες τις σελίδες του άλμπουμ και τις δυνατότητες που έχετε για να δώσετε την οριστική του μορφή.

Επεξεργασία άλμπουμ

Στο συγκεκριμένο πεδίο έχετε πάρα πολλές επιλογές για να μορφοποιήσετε το άλμπουμ σας σύμφωνα με την αισθητική σας. Μπορείτε να προσθέσετε σχήματα, περίγραμμα, clipart, φόντα κλπ, καθώς και να αντικαταστήσετε κάποια φωτογραφία.

Όλες αυτές οι επιλογές βρίσκονται στο κάτω δεξιά μέρος του προγράμματος. Επίσης υπάρχουν πάρα πολλά εργαλεία για να επεξεργαστείτε τις εικόνες σας.

Σημαντικό είναι το εξής, όσον αφορά το εξώφυλλο:

  • Αν θέλετε ενιαίο εξώφυλλο, τότε δημιουργήστε και το εξώφυλλο μαζί με τα υπόλοιπα σαλόνια σε αυτό το πρόγραμμα.
  • Για οποιοδήποτε άλλο είδος εξωφύλλου (π.χ. με δερματίνη, frames, συλλογές κτλ) αφήστε κενό το εξώφυλλο σε αυτό το πρόγραμμα. Μπορείτε να το αφήσετε άσπρο και να αγνοήσετε την προειδοποίηση ότι δεν έχετε εξώφυλλο, όταν κάνετε την αποστολή. Θα το επεξεργαστείτε διεξοδικά στο επόμενο βήμα από την web εφαρμογή μας και θα συνδυαστεί με τα σαλόνια που δημιουργήσατε εδώ. Μετά την ολοκλήρωση του δημιουργικού, πατήστε το κουμπί “Send to IconNet”. Αυτό θα αποστείλει όλα τα σαλόνια που ετοιμάσατε και ύστερα θα κάνετε επιπλέον επιλογές όσον αφορά το εξώφυλλο, την εκτύπωση του σώματος, τη βιβλιοδεσία κτλ.

Πολύ σημαντική σημείωση

Ελέγξτε στο μενού Επεξεργασία > Προτιμήσεις > Βελτίωση εικόνας ότι ΔΕΝ είναι επιλεγμένη η επιλογή “Αυτόματη βελτίωση εικόνων”.

Ο λόγος που δεν πρέπει να είναι ενεργή αυτή η επιλογή είναι πως το πρόγραμμα θα κάνει αυτόματη χρωματική διόρθωση στις φωτογραφίες που έχετε ήδη επεξεργαστεί.

Ακόμη έχετε την δυνατότητα να επιλέξετε την γλώσσα προβολής του προγράμματος από Επεξεργασία > Προτιμήσεις > Επιλογή γλώσσας

Δείτε και τα υπόλοιπα στην κατηγορία Help