Συχνές ερωτήσεις και βοήθεια για τον τρόπο παραγγελίας

Στη σελίδα αυτή παρουσιάζουμε απαντημένα ερωτήματα για τον τρόπο παραγγελίας και τις δυνατότητες της παρούσας ιστοσελίδας.

Η πρώτη σας παραγγελία

Γρήγορη εκκίνηση με το IconNet Designer

Upload μεγάλων παραγγελιών γρήγορα!

Τι είναι το E-Album

Παραμετροποίηση E-Album

Δημιουργία απλού άλμπουμ με μία φωτογραφία σε κάθε σελίδα

Αποστολή άλμπουμ με το IconNet Designer

Εγκατάσταση του Iconnet Designer σε Mac

Πώς γίνεται ο έλεγχος για νέα έκδοση

Εύκολη δημιουργία πανοραμικού άλμπουμ

Εξαγωγή εργασίας από το IconNet Designer

Δειγματισμός άλμπουμ στους πελάτες σας

Αντιγραφή προηγούμενης παραγγελίας σε νέα