Αντιγραφή προσχεδίου ή προηγούμενης παραγγελίας σε νέα

Στην web εφαρμογή της IconNet έχετε τη δυνατότητα να αντιγράψετε ένα προσχέδιο ή μια παλιά παραγγελία σε νέο προσχέδιο. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο για τους εξής λόγους:

  • Μπορείτε να ετοιμάσετε ένα ή περισσότερα προσχέδια – πρότυπα, με τα χαρακτηριστικά των album που χρησιμοποιείτε πιο συχνά. Με την αντιγραφή μεταφέρονται όλες οι παραμετροποιήσεις που είχατε κάνει (επιλογή εξωφύλλου, βιβλιοδεσία, φόδρα κτλ) στο νέο προσχέδιο. Έτσι δε χρειάζεται να επιλέγετε κάθε φορά να τα ίδια χαρακτηριστικά, αν κάθε φορά κάνετε συγκεκριμένο τύπο άλμπουμ.
  • Το παραπάνω γίνεται και σε οποιαδήποτε προηγούμενη παραγγελία. Στην περίπτωση αυτή απλά σβήνετε τα παλιά σαλόνια και ανεβάζετε τα καινούργια.
  • Σε παραγγελία, μπορείτε εύκολα να υποβάλετε μια νέα παραγγελία με τα ίδια σαλόνια και το εξώφυλλο μιας παλιάς ώστε να δημιουργήσετε πχ. ένα αντίγραφο με τις ίδιες επιλογές ή άλλα διαφορετικά (αναλογικά) μεγέθη με το ίδιο θέμα.

Προσχέδιο – Πρότυπο

Για προσχέδιο – template, ετοιμάστε ένα προσχέδιο και επιλέξτε το άλμπουμ με όλα τα χαρακτηριστικά που θέλετε ή αφήστε και κάποια κενά. Μπορείτε να ανεβάσετε ακόμα και τα λογότυπα της επωνυμίας σας.

Καλό όμως είναι να δώστε έναν τίτλο που να ξεκινά με αστέρι * και μετά κάποιο κείμενο δικό σας ώστε να το βρίσκετε εύκολα. Ο λόγος είναι ότι παλιά προσχέδια που δεν χρησιμοποιούνται για ένα χρόνο αυτόματα σβήνονται από το το σύστημα. Αν όμως ξεκινά ο τίτλος με * τότε αυτά παραμένουν.

Πατήστε λοιπόν από το καλάθι του προσχεδίου (η σελίδα δηλαδή που δείχνει την τιμή) το κουμπί “Δώστε έναν τίτλο”.

Αντιγραφή σε νέα προσχέδιο

Όταν χρειαστείτε το προσχέδιο ξανά, επιλέξετε το από τη λίστα με τα προσχέδια και πατήστε το κουμπί “Αντιγραφή προσχεδίου” από το καλάθι του προσχεδίου.

Αντιγραφή προηγούμενης παραγγελίας

Για να αντιγράψετε μια παραγγελία σε νέο προσχέδιο, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

1) Βρείτε την παλιά παραγγελία στον πίνακα παραγγελιών και πατήστε ένα από τα προϊόντα της:

2) Θα ανοίξει το καλάθι της παραγγελίας. Πατήστε το κουμπί “Αντιγραφή σε νέο προσχέδιο”.

3) Θα δημιουργηθεί ένα νέο προσχέδιο με πρότυπο αυτή την παραγγελία. Όλα τα αρχεία και οι επιλογές θα αντιγραφούν και μετά θα μπορείτε να κάνετε ό,τι αλλαγές θέλετε.

4) Στο νέο προσχέδιο, το πρώτο βήμα είναι να αφαιρέσετε τα προϊόντα που δεν χρειάζεστε. Π.χ. αν είχατε προσθέσει USB Stick στην παραγγελία, θα υπάρχουν και αυτά, οπότε τα διαγράφετε από το καλάθι αγορών.

5) Ανάλογα με το τι θέλετε, μπορείτε να διαγράψετε όλα τα παλιά σαλόνια ώστε να τα αντικαταστήσετε πλήρως, ή να κάνετε μικρές αλλαγές. Αν θέλετε να σβήσετε γρήγορα όλα τα σαλόνια, υπάρχει η ενέργεια “Διαγραφή σαλονιών” από το μενού “Εργαλεία” στη σελίδα αποστολής σαλονιών.

6) Μπορείτε να κάνετε ό,τι άλλες αλλαγές θέλετε, π.χ. να αλλάξετε υλικά, να προσθέσετε προϊόντα κτλ. Εννοείται η παλιά παραγγελία δε μεταβάλλεται, ακόμα και αν μόλις την είχατε υποβάλλει.

Δείτε και τα υπόλοιπα στην κατηγορία Help