Όροι χρήσης

1. Αποδοχή των Όρων Χρήσης και των Τροπολογιών.

Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε ή προκαλείτε πρόσβαση σε αυτό το site, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους Όρους Χρήσης, και όπως τροποποιείται με την πάροδο του χρόνου, με ή χωρίς ειδοποίηση προς εσάς. Επιπλέον, εάν χρησιμοποιείτε μια συγκεκριμένη υπηρεσία του site ή μέσω του παρόντος web site, θα υπόκειστε στους κανόνες ή τις κατευθυντήριες γραμμές που ισχύουν για την υπηρεσία αυτή και θα πρέπει να ενσωματώνεται μέσω παραπομπής σε αυτούς τους Όρους Χρήσης. Παρακαλούμε δείτε την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, που ενσωματώνεται σε αυτούς τους Όρους Χρήσης μέσω παραπομπής.

2. Η Υπηρεσία μας.

Η παρούσα ιστοσελίδα και οι υπηρεσίες της παρέχονται σε εσάς από και μέσα από την ιστοσελίδα μας σε μια “όπως ακριβώς είναι” βάση. Συμφωνείτε ότι αποκλειστικά οι ιδιοκτήτες αυτής της ιστοσελίδας διατηρούν το δικαίωμα και μπορούν, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση και οποιαδήποτε ευθύνη σε σας, να τροποποιήσουν ή να διακόψουν αυτή την ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες της ή να διαγράψουν τα δεδομένα που μας παρέχετε, είτε προσωρινά είτε μόνιμα. Η εταιρεία μας δεν θα έχει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για την επικαιρότητα, τη διαγραφή, αποτυχία αποθήκευσης, ανακρίβεια, ή την ακατάλληλη παροχή τυχόν δεδομένων ή πληροφοριών.

3. Οι ευθύνες σας και οι υποχρεώσεις κατα την εγγραφή σας.

Για να χρησιμοποιήσετε αυτή την ιστοσελίδα, πρέπει να εγγραφείτε στην ιστοσελίδα μας, να συμφωνείτε να παρέχετε αληθείς πληροφορίες, όταν σας ζητηθεί, και να είστε τουλάχιστον στην ηλικία των δεκατριών (13) ετών ή μεγαλύτεροι. Κατά την εγγραφή σας, συμφωνείτε ρητά με τους Όρους Χρήσης και όπως μπορούν αυτοί να τροποποιηθούν από την εταιρεία μας με την πάροδο του χρόνου και όσο είναι διαθέσιμοι εδώ.

4. Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η καταγραφή των δεδομένων και άλλων προσωπικών πληροφοριών που έχουμε συλλέξει στην ιστοσελίδα μας κινείται σύμφωνα με τους όρους της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων της εταιρείας μας.

5. Εγγραφή και κωδικός πρόσβασης.

Είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας του κωδικού πρόσβασης σας και υπεύθυνοι για όλες τις χρήσεις που πραγματοποιείτε μέσω της εγγραφής σας ή / και μέσω της σύνδεσης σας, είτε με είτε χωρίς την άδειά σας. Συμφωνείτε να μας ενημερώσετε αμέσως για κάθε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού σας ή του κωδικού πρόσβασης σας ή εγγραφή στον λογαριασμό με τον κωδικό πρόσβασης σας.

6. Κώδικας δεοντολογίας.

Συμφωνείτε ότι όλες οι πληροφορίες ή τα στοιχεία κάθε είδους, είτε κείμενο, είτε λογισμικό, ή κώδικας, μουσική ή ήχος, φωτογραφίες ή γραφικά, βίντεο ή άλλο υλικό ( “Περιεχόμενο”), που παρέχονται δημόσια ή ιδιωτικά, αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του προσώπου που παρέχει το περιεχόμενο ή του πρόσωπο του οποίου ο λογαριασμός χρησιμοποιείται. Συμφωνείτε ότι η ιστοσελίδα μπορεί να σας εκθέσει σε περιεχόμενο που μπορεί να είναι δυσάρεστο ή επιθετικό. Δεν ευθυνόμαστε προς εσας ούτε για το περιεχόμενο που εμφανίζεται στην παρούσα ιστοσελίδα ούτε για οποιοδήποτε λάθος ή παράλειψη που μπορεί να προκύψει.

Συμφωνείτε ρητά, ότι κάνοντας χρήση της παρούσας ιστοσελίδας ή οποιασδήποτε υπηρεσίας αυτής, δεν πρέπει:

(α) να παρέχετε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή να εκτελείτε οποιαδήποτε συμπεριφορά που μπορεί να είναι παράνομη, απειλητική, επιβλαβής, προσβλητική, παρενοχλητική, άδικη, δυσφημιστική, χυδαία, άσεμνη, ενοχλητική, πορνογραφική, ή σχεδιασμένη για να παρεμβαίνει ή να διακόπτει αυτή την ιστοσελίδα ή οποιαδήποτε υπηρεσία παρέχεται απο αυτή, ή που να μολύνει με έναν ιό ή άλλον καταστρεπτικό ή επιβλαβή προγραμματισμό, ή οτιδήποτε μπορεί να προκαλέσει αστική ή ποινική ευθύνη, ή που μπορεί να παραβιάσει το εφαρμοστέο τοπικό, εθνικό ή διεθνές δίκαιο.

(β) να υποδυθείτε ή να διαστρεβλώσετε ότι συνδέεστε με οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή φορέα, ή να διευκολύνετε ή να προσπαθήσετε να κρύψετε ή να διαστρεβλώσετε την προέλευση οποιουδήποτε περιεχομένου προερχόμενου από εσάς.

(γ) να συλλέγετε οποιαδήποτε δεδομένα σχετικά με άλλους χρήστες.

(δ) να παρέχετε ή να χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα και οποιοδήποτε περιεχόμενο ή υπηρεσία αυτής για οποιοδήποτε εμπορικό λόγο ή με οποιοδήποτε εμπορικό ή άλλο τρόπο που θα συνεπαγόταν junk mail, spam, αλυσιδωτές επιστολές, συστήματα πυραμίδων, ή οποιαδήποτε άλλη μορφή διαφήμισης χωρίς άδεια και χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση μας.

(ε) να παρέχετε οποιοδήποτε περιεχόμενο που μπορεί να μας προκαλέσει, αστική ή ποινική ευθύνη ή που μπορεί να θεωρηθεί ή να αποτελέσει παραβίαση οποιουδήποτε τοπικού, εθνικού ή διεθνούς δικαίου, ή σε νόμους σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα, τα εμπορικά σήματα, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και τα εμπορικά μυστικά.

7. Υποβολή του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου.

Με την παροχή οποιουδήποτε περιεχομένου στο δικτυακό μας τόπο:

(α) Συμφωνείτε να χορηγείται σε μας ένα παγκόσμιο, ατελές, διαρκές, μη αποκλειστικό δικαίωμα και άδεια χρήσης (συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλων απαραίτητων δικαιωμάτων) για τη χρήση, απεικόνιση, αναπαραγωγή, τροποποίηση, προσαρμογή, δημοσίευση, διανομή, εκτέλεση, προώθηση, αρχειοθέτηση, μετάφραση, και τη δημιουργία παράγωγων έργων και συλλογών, εν όλω ή εν μέρει.
Η εν λόγω άδεια θα ισχύει με οποιαδήποτε μορφή, στα μέσα ενημέρωσης, την τεχνολογία η οποία είναι γνωστή μέχρι στιγμής, ή που θα αναπτυχθεί αργότερα.
(β) Θα εγγυάστε και θα έχετε την αντιπροσώπευση όλων των νομικών, ηθικών, και άλλων δικαιωμάτων που μπορεί να είναι απαραίτητα για την χορήγηση σε μας της άδεια χρήσης που ορίζεται στην παρούσα παράγραφο (7).
(γ) Συμφωνείτε να αναγνωρίζετε και να συμφωνείτε ότι θα πρέπει να έχουμε το δικαίωμα (και όχι την υποχρέωση), και να είναι στη διακριτική μας ευχέρεια, να αρνηθούμε να δημοσιεύσουμε ή να αφαιρέσουμε ή να εμποδίσουμε την πρόσβαση σε οποιοδήποτε περιεχόμενο παρέχετε, ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, με ή χωρίς προειδοποίηση.

8. Υπηρεσίες με τρίτους.

Τα αγαθά και οι υπηρεσίες τρίτων φορέων και προσώπων είναι δυνατόν να διαφημίζονται και / ή να διατίθενται στην ή μέσω της παρούσας ιστοσελίδας.
Ενέργειες που έγιναν σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτους, διέπονται από τις πολιτικές και τις ενέργειες που έγιναν από αυτούς τους τρίτους. Δεν ευθυνόμαστε και δεν είμαστε υπεύθυνοι με οποιοδήποτε τρόπο για οποιαδήποτε από τις συναλλαγές σας ή για την αλληλεπίδραση σας με τρίτα μέρη.

9. Αποζημίωση.

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να κρατήσετε αβλαβή, τα υποκαταστήματα, τις θυγατρικές, τα συνδεδεμένα μέρη, τα στελέχη, τους διευθυντές, υπαλλήλους, αντιπροσώπους, ανεξάρτητους εργολάβους, τους διαφημιστές, τους συνεργάτες και όσους σχετίζονται με την ίδια φίρμα από οποιαδήποτε αξίωση ή απαίτηση, συμπεριλαμβανομένης της λογικής αμοιβής δικηγόρου, που μπορεί να πραγματοποιείται από οποιοδήποτε τρίτο μέρος, και που θα οφείλεται σε ή θα προκύπτει από τη δική σας συμπεριφορά ή σύνδεση με αυτό το δικτυακό τόπο ή την υπηρεσία, την παροχή σας με περιεχομένο, την παράβαση των Όρων Χρήσης ή οποιαδήποτε άλλη παραβίαση των δικαιωμάτων σε άλλο πρόσωπο ή μέρος.

10. Αποποίηση Εγγυήσεων.

Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι με τη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου και όλων των υπηρεσιών ή περιεχομένων που παρέχονται σας γίνεται διαθέσιμο και σας παρέχεται με δική σας ευθύνη. Παρέχεται σε εσάς “ως έχει” και αποποιούμαστε όλοι ρητώς κάθε είδους εγγύησης, ρητής ή σιωπηρής, συμπεριλαμβανομένων και των εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, και της μη παράβασης.
ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΟΤΙ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ, ΧΩΡΙΣ ΛΑΘΗ, ΧΩΡΙΣ ΙΟΥΣ, ΕΓΚΑΙΡΗ, ΑΣΦΑΛΗΣ, ΑΚΡΙΒΗΣ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ, ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΙ ΟΥΤΕ ΟΤΙ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΓΙΑ ΛΗΨΗ . ΚΑΤΑΝΟΕΙΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΟΥΤΕ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ ΟΥΤΕ Ο ΚΑΘΕ ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΕΤΟΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Ή ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ.
Μερικές δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν αποποιήσεις των σιωπηρών εγγυήσεων και της ανωτέρω ευθύνης και δεν μπορεί να ισχύει για σας μόνο στο βαθμό που σχετίζεται με τις σιωπηρές εγγυήσεις.

11. Περιορισμός της ευθύνης.

ΚΑΤΑΝΟΕΙΤΕ ΡΗΤΩΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΥΠΟΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΜΜΕΣΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΑΣΕΜΝΕΣ, ΑΠΡΕΠΕΙΣ, ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ Ή ΣΟΒΑΡΟΦΑΝΕΙΣ ΖΗΜΙΕΣ-ΒΛΑΒΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ-ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ, ΠΕΛΑΤΩΝ, ΧΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΑΫΛΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ (ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΟΥΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ), ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΕΙΤΕ (i) ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, (ii) ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Ή /ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, (ΙΙΙ) ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ , (IV) ΔΗΛΩΣΕΙΣ Ή ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, Ή (v) ΚΑΘΕ ΑΛΛΟ ΘΕΜΑ ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ.

Σε ορισμένες δικαιοδοσίες, δεν επιτρέπεται ο περιορισμός της ευθύνης και, κατά συνέπεια, ο περιορισμός αυτός ενδέχεται να μην ισχύει για εσάς.

12. Διαφύλαξη Δικαιωμάτων.

Διατηρούμε όλα τα δικαιώματά μας, συμπεριλαμβανομένων και όλων τα πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικών μυστικών και οποιοδήποτε άλλο ιδιόκτητο δικαίωμα που έχουμε συμπεριλάβει στην ιστοσελίδα μας, του περιεχομένου και των προϊόντων και των υπηρεσιών που μπορεί να παρέχονται . Η χρήση των δικαιωμάτων μας και της περιουσία μας, απαιτεί την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση μας. Δεν σας παρέχουμε οποιαδήποτε σιωπηρή ή ρητή άδεια ή δικαίωμα, καθιστώντας τις υπηρεσίες στη διάθεσή σας και δεν θα έχετε δικαίωμα να κάνετε οποιαδήποτε εμπορική χρήση της ιστοσελίδας μας ή της υπηρεσία μας, χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση.

13. Κοινοποίηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Αν πιστεύετε ότι η περιουσία σας έχει χρησιμοποιηθεί με οποιοδήποτε τρόπο που θα μπορούσε να θεωρηθεί ή να αποτελεί παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σας επικοινωνήστε μαζί μας μέσω των στοιχείων που παρέχονται στη σελίδα Επαφές της ιστοσελίδας μας.

14. Εφαρμοστέο δίκαιο.

Συμφωνείτε ότι οι εν λόγω Όροι Χρήσης και κάθε διαφορά που προκύπτει από τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας ή των προϊόντων ή των υπηρεσιών αυτής θα διέπεται και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους, δηλαδή όπου βρίσκεται η έδρα του ιδιοκτήτη της παρούσας ιστοσελίδας, ανεξαρτήτως απο τη σύγκρουση με τις διατάξεις του νόμου. Με την εγγραφή ή τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της συμφωνείτε οτι ο ιδιοκτήτης της παρούσας ιστοσελίδας έχει την αποκλειστική δικαιοδοσία για τον δικτυακό αυτό τόπο, και την αποκλειστική δικαιοδοσία της έδρας αυτού.

15. Διάφορες πληροφορίες.

(i) Σε περίπτωση που οι παρόντες Όροι Χρήσης συγκρουστούν με οποιοδήποτε νόμο βάσει του οποίου κάθε διάταξη μπορεί να θεωρηθεί άκυρη από το δικαστήριο με δικαιοδοσία επί των μερών, η εν λόγω διάταξη θα ερμηνευθεί οτι αντικατοπτρίζει τις αρχικές προθέσεις των μερών σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο, και το υπόλοιπο των παρόντων Όρων χρήσης θα παραμείνει σε ισχύ και άθικτο, (ii) Η αποτυχία των μερών να διεκδικήσουν κάποιο δικαίωμα βάσει των παρόντων Όρων Χρήσης δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ως παραίτηση από το δικαίωμα αλλά οτι το δικαίωμα αυτό θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ, (iii) Συμφωνείτε ότι, αν δεν ληφθεί υπόψη κανένας αντιθετικός νόμος ή δίκαιο η οποιαδήποτε αξίωση ή αιτία που απορρέει από αυτή την ιστοσελίδα ή τις υπηρεσίες της θα πρέπει να υποβληθεί εντός ενός (1) έτους μετά την εν λόγω αξίωση ή αιτία ή οτι αν προκύψει η αξίωση θα πρέπει πάντα να παραγράφεται, (iv) Θα μπορέσουμε να εκχωρήσουμε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας στο πλαίσιο των παρόντων Όρων Χρήσης και θα πρέπει να απαλλαγούμε από κάθε περαιτέρω υποχρέωση.